Om oss

Sunne Naturskyddsförening är en ideell natur- och miljöskyddsförening med ca 250 medlemmar.
Vi vill skapa en förståelse för sambanden mellan människa och miljö och samtidigt visa upp Sunnes varierande natur med allt från jordbrukslandskap, naturskogar, småsjöar, berg och dalar.
Föreningen har som syfte att bevaka natur- och miljöfrågor i kommunen samt att stimulera ortsbefolkningen till möten i och om naturen.
Vi anordnar exkursioner och träffar med spännande teman kring aktuella frågor, vi bedriver dessutom barnverksamheten Natursnokarna.
Vi finns på Facebook